Veekogude Eutrofeerumine

 
 

Peamised õppevahendid:

Elektrooniline õpik | main textbook:    Eutrophication.pdf

Lisaloengud:

1. Atmosfäärne depostitsioon

2. Globaalne lämmastikuringeEksami kordamisküsimused: XKysim

Exam questions:

XQuestions

Vabatahtlik populaarne lisamaterjal | Voluntary popular sources:

1. Eutrofeerumine

2. HELCOM - eutrophcation in the Baltic Sea

3. HELCOM - eutrophcation in the Baltic Sea II


Tehniline teave | technicalities:

Code: LOOM.01.085 (3AP)

Koht | place: Lai 40

Aeg | time: SügissemesterSoovituslikud muud kursused ja materjalid | other similar courses at the Tartu University:


Globaalökoloogia | global ecology (LOOM.02.001)

Maastikuökoloogia | landscape ecology (LOOM.02.159)
Soovituslikud raamatud | suggested books:


Eutrophication in Coastal Marine Ecosystems, 2000,  B.O.Jørgensen, K.Richardson (eds.) Coastal and Estuarine studies 52. American Geophysical Union, Washington DC. ISBN: 0-87590-266-9. 273 lk.


Nutrients and eutrophication in Danish Marine Waters, 2003,  G.Ærtebjerg, J.H.Anderson, O.S.Hansed (eds), NERI, 126 lk. ISBN: 89-7772-728-2


Algal Bowl: Overfertilization of the World's Freshwaters and Estuaries. David W. Schindler, John R. Vallentyne. Due June 2008, 344 lk.

ISBN: 0-88864-484-1.

 
 

Interdistsiplinaarne kursus eutrofeerumisest


Eutrofeerumine on 21. sajandi üks kõrvetavamaid globaalseid keskkonnaprobleeme. See hävitab meie veekogusid aeglaselt ning krooniliselt. Põhjused on olnud pikaajalised, sageli märkamatud. Akuutsete tajärgede ilmnedes on lahenduse leidmine üliraske.


Laias laastus võib eutrofeerumise probleeme jagada kolmeks: (i) saasteainete allikad, (ii) saasteainete transport, (iii) mõju keskkonnas ja tagajärjed. Eutrofeerumise teemade käsitlus on väga lai: atmosfääri füüsika ja keemia, põllumajandus, hüdroloogia, veekogude ökoloogia ja bioloogia, keemilised protsessid setetes. Sestap on võimatu olla ‘eutrofeerumise spetsialist’. Võib keskenduda ühele või mõnele teemale, kuid kogu probleemistiku integreeritud esitus on paras väljakutse.


Kursuse idee koorus välja Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud Liivi lahe uurimisprogrammist (1993 - 1997) ning sellele järgnenud rannikumere eutrofeerumise teemalisest Põhjamaade koostöövõrgustikust. Kursuse peatükid on kirjutatud oma ala parimate spetsialistide poolt; enamik autoreist on Skandinaaviast ja mujalt Euroopast. Esituses on silmas peetud arusaadavust keskastme üliõpilasele.