LOTE otsekontaktid Eesti koolidega põhinevad kolmel vaalal:

1 - Piiratud hulgal on võimalik kasutada LOTE laboreid praktikumide läbiviimiseks
2 - Kokkuleppel LOTE õppejõudude, teadurite ja doktorantidega on koolidel võimalik kuulata populaarteaduslikke ettekandeid loodusteaduste päevakajalistest teemadest. Räägime millega tegelevad tänapäeval loodusteadused, millised on probleemid mis muudavad lähitulevikus maailma, mis võiks olla lahendused. Millised on võimalused loodusteadusi õppida ja millise elukutse võib elus hiljem leida. Teemad on allolevalt liigitatud valdkondade kaupa.
3 - Koolidel on võimalik kasutada LOTE teadlaste ja õppejõudude poolt loodud elektroonilisi õppevahendeid ja videoloenguid

LOTE missioon on (i) populariseerida loodusteadusi, avardada õpilaste silmaringi ja sütitada huvi loodusteaduste vastu; (ii) toetada gümnasistide erialavalikuid.
Maateadused ja ökoloogia

Keemia

Füüsika, astronoomia

Praktilised tööd

Bionina

Videoloengud

Muu tingel-tangel

Bioloogia, geograafia, geoloogia, ökoloogia ja lähedased erialad

 • Kalle Olli, vanemteadur
  • Põhja-Jäämere uuringud
  • Bioloogiline okeanograafia
  • Läänemere vetikaõitsengud ja eutrofeerumine
  • Vetikate maailm
 • Tõnu Oja, professor
  • Globaalökoloogia
  • Säästev areng
  • Geoinformaatika arengud
 • Rein Ahas, professor
  • Geograafia üldised küsimused
  • Linnageograafia
  • Arengud inimgeograafias
  • Mobiilpositsioneerimine
  • Fenoloogia
  • Inimeste sesoonne käitumine
 • Ülo Mander, professor
  • Maastikuökoloogia, aineringed maastikus
  • Maastiku ökoloogiline hoid ja ümberkujundus,
  • Geograafia üldised arengud kaasajal ja probleemid
 • Jussi Jauhiainen, dotsent
  • Geograafia ideede areng
  • Linnageograafia
 • Ülle Liiber, lektor
  • Geograafia õpetamine koolides, geograafia õppekavad, geograafiaõpikud
 • Anto Aasa, teadur
  • Mobiilpositsioneerimine, uued meetodid inimgeograafias
 • Ain Kull, vanemteadur
  • Energeetika, tuuleenergeetika
  • Eesti maastikud
 • Raivo Aunap, lektor
  • Kaasaegsed kaardid ja nende kasutamine
  • Asukohamääramise süsteemid
 • Kiira Mõisja, lektor
  • Kaartide kvaliteet ja täpsus, Eesti põhikaardi valmistamine
 • Alar Läänelaid, lektor
  • Dendrokronoloogia, biogeograafia
 • Taavi Pae, teadur
  • Kultuurigeograafia
  • Eesti kirikute paiknemine
 • Edgar Sepp, spetsialist
  • GPS-seadmete kasutamine
  • Virtuaalturism
  • Geograafilised fotopangad
 • Timo Palo, spetsialist
  • Arktika uurimisekspeditsioon
  • Arktika jääkilbi kahanemine
 • Jaak Jaagus, professor
  • Kliimamuutused, tsüklonite tegevus
 • Mait Sepp, teadur
  • Kliimamuutused, tsüklonite tegevus
 • Tiia Rõivas, spetsialist
  • Tartu linna transpordigeograafia, liiklusvoogude tihedus
 • Martin Maddison, teadur
  • Keskkonnatehnoloogiad
 • Anneli Palo, teadur
  • Taimkatte kaardistamine, Eesti maakate
 • Tiiu Kelviste, spetsialist
  • Kaardi lugemine, leppemärkide interpreteerimine
 • Tiit Tammaru, vanemteadur
  • Demograafia, rahvastiku- ja linnageograafia üldised küsimused
  • Välis-eestlased
 • Anneli Kährik, teadur
  • Migratsioon, rahvusrühmade elukohavalikud
 • Kadri Leetmaa, teadur
  • Rahvastikumuutused viimasel kümnendil
  • Linnastumise protsessid
 • Siiri Silm, tehnik
  • Linnakeskkonna muutumine
  • Inimeste sesoonne käitumine (nt alkoholitarbimine)
  • Inimgeograafia uurimismeetodid
 • Antti Roose, teadur
  • Keskkonnaseire
 • Arno Kanal, dotsent
  • Muldade liigitus, mullaprotsessid
 • Arvo Järvet, lektor
  • Eesti loodusgeograafia
  • Eesti veestik
  • Eesti maastikuline rajoneerimine
 • Juho Kirs, teadur
  • Meteoriidikraatrid
 • Igor Tuuling, vanemteadur
  • Põhja-Eesti klint
 • Tõnu Pani, geoloogiamuuseumi varahoidja
  • Eesti kivimid ja mineraalid, nende tekkelugu
 • Mare Isakar, geoloogiamuuseumi peavarahoidja
  • Eesti kivimid ja mineraalid, nende tekkelugu
 • Tiit Hang, vanemteadur
  • Eesti pinnavormide kujunemislugu
  • Peipsi arengulugu
 • Alar Rosentau, teadur
  • Maavarade kaevandamise keskkonnamõjud
  • Rannajoon rekonstruktsioonid, selle seos inimasustuse kujunemisega

Keemia ja sellega lähedalt seotud eluvaldkonnad - populaarsed loengud ja ettekanded


 • Peeter Burk, professor
  • Happed ja alused - mis, miks ja kuidas?
  • Puhas keemia - arvuti abiga! Ehk kuidas keemiat teha ilma katseklaaside ja kalliste seadmeteta, lisaks veel ökoloogiliselt puhtalt ja "rohelisel" viisil.
 • Lauri Jalukse, teadur
  • Hapniku tekkimine Maal, tema tähtsus ja erinevad mõõtmise viisid
 • Karin Kipper, keemik
  • Ravimijäägid keskkonnas
 • Anneli Kruve, keemik
  • Ohtlikud ühendid toiduainetes
 • Riin Rebane, keemik
  • Toiduainete ehtsuse tuvastamine
 • Koit Herodes, dotsent
  • Keemilise analüüsi võimalused
 • Aivar Vinne, assistent
  • Miks on tore olla keemiaõpetaja?

Füüsika, astrofüüsika, materjaliteadus ja sellega lähedalt seotud valdkonnad


 • Henn Voolaid, dotsent
  • Füüsika meie ümber: suvine ja talvine loodus, õu ja tänav,inimene ja tervishoid, tuba, köök, vannituba, sport, muusika
 • Mart Noorma, dotsent
 • Matti Laan, dotsent
  • Pääsetee energianäljast: termotuumareaktsioon
  • Kuidas saadakse tuumajaamades energiat? Miks tuumade liitumisel baseeruv elektrijaam on parem, kui praegused aatomielektrijaamad? Milline tee on läbitud, kus ollakse praegu ja mis ootab ees. Kas Eesti-sugune väikeriik on selles valdkonnas ka midagi võimeline tegema?
  • Tänapäeva optika ja tema rakendused
 • Kaido Reivelt, vanemteadur
  • Kuidas saaks teha nähtamatuks tegeva mantli?
 • Jüri Vedru, dotsent
  • Mis on meditsiinifüüsika ja meditsiinitehnika: põnevad alad mitme teaduse piiridel, mida saab õppida Tartu Ülikoolis.
  • Mis on "elu" füüsiku vaatekohalt?
  • Kuidas inimest kahjustamata jälgida tema südamelööke?
 • Harry Alles, vanemteadur
 • Marko Kaasik, vanemteadur
  • Ilma ja välisõhu kvaliteedi prognoosimine
 • Eduard Tamm, vanemteadur, dotsent
  • Füüsika ja elukeskkond
 • Füüsika praktikum prof. Jaak Kikas
 • Materjalitehnoloogia kursus Hele Siimon
 • Robootika praktikum Sven Hendrikson Kooliroboti projekt
 • Keemia praktikum (analüütiline keemia) Aime Lust
 • Bioloogia erikursused, botaanika ja zooloogia praktikumid Mati Martin
 • Zooloogia välipraktikum Mati Martin
 • Biotehnoloogia praktikumid Kaarel Krjutškov
 • Veekogude mirko-organismid Kalle Olli
 • Taimede ja sablike määramine Tiina Randlane
 • Tartu ülikoolide populaarteaduslike telesaadete sari Bionina.

Sari tõi vaataja ette põnevaid lugusid sellest, mida pakuvad teadus ja tehnoloogia paljude aktuaalsete probleemide lahendamiseks, millega inimkonnal tuleb kas nüüd või lähiaastail kokku puutuda. Bionina näitab, et teadlased tegelevad paljude väga tõsiste ja kogu ühiskonda puudutavate probleemidega ning seda siinsamas Eestis.
Bionina mahukaim Eestis toodetud teadussaadete sari, mis oli ETV eetris 2006 sügishooajal. Sari koosneb 15 saatest, milles 12 tutvustatakse Tartu Ülikooli ning kolmes Eesti Maaülikooli teadlaste uurimisprojekte.
Bionina iga saadet vaatas ligi 100 000 inimest. Sari sai
Haridusministeeriumi, Teaduste Akadeemia ja Sihtasutuse Archimedes poolt välja antud auhinna aasta parima teadust populariseeriva projekti eest.
Järgnevalt on allalaetavad videod saadetest, kus osalesid LOTE teadlased.

Bionina
Biosensor - on tundlik seadeldis, mis „haistab” talle ülesandeks antud ainet juba mõne õhus lendleva lõhnamolekuli järgi. Saade näitab, kuidas käib biosensorite väljatöötamine ning kõneleb sellest, miks neid vaja on.

Kommentaarid ja intervjuud saates osalenutega.


fyysika
Füüsika terviseks. Näeme ja kuuleme, kuidas testitakse helkurite kvaliteeti, kuidas laseritega hambaid parandatakse ning nahahaigusi ravitakse ning mil moel oskavad füüsikud ümbritsevast üles leida pisemaidki kantserogeensete ja radioaktiivsete ainete koguseid.
Saates esinevad: Koit Mauring, TÜ Füüsika Instituudi (TÜ FI) vanemteadur; Agu Anijalg, TÜ FI insener; Rein Kink, TÜ FI vanemteadur; Madis Kiisk, TÜ FI teadur; Kadri Isakar, TÜ FI magistrant; Enn Realo, TÜ FI vanemteadur; Artur Suisalu, TÜ FI vanemteadur; Külli Paasik, TÜ Kliinikumi nahakliiniku arst; Marek Vink, Al Mare Hambakliiniku hambaarst.

robootika
Robootika. Kas robotid võiksid meid päästa aina süvenevast tööjõukriisist? Saame teada, mida suudavad korda saata Tartu Ülikooli teadlaste poolt konstrueeritud robotid juba nüüd ja millega nad võiksid ja peaksid hakkama saama lähitulevikus.
Saates esinevad: Maarja Kruusmaa, TÜ Tehnoloogiainstituudi (TÜ TI) vanemteadur; Alvo Aabloo, TÜ TI vanemteadur; Urmas Johanson, TÜ TI elektrokeemik; Mart Anton, TÜ informaatika doktorant; Daniel Brandell, TÜ TI postdoktorant; Raido Taalmann, Põhja-Eesti pommigrupi peademineerija; Endel Albin, AS Pakar juhataja.

tyvir
Tüvirakud. Saates näidatakse, kuidas ravitakse vereloome tüvirakkude siirdamisega verevähihaigeid ning saab teada, kuidas on Tartu Ülikooli teadlastel õnnestunud jõuda selleni, et 70% tüvirakuravi saanud patsientidest saavad täiesti terveks. Uuritakse, kuidas edenevad uuringud ajutüvirakkudega ja miks ei saa neid juba praegu ajukahjustusega patsientidele ajusse siirdada.
Kommentaarid ja intervjuud saates osalenutega.

evol
Inimkonna juured. Miks oleme meie - eestlased, just sellised, nagu oleme? Kuigi - millised me siis õigupoolest oleme? Kas rohkem kinniste soomlaste või täpsete sakslaste moodi? Miks on meie hulgas läbisegi sini- ja pruunisilmseid, blonde, brünette ja punapäid? Kuidas me üldse sattusime elama tuulisele ja sombusele alale siin Läänemere ääres?
Küsimused, mis aastasadu on meid erutanud ning millele on vastuseid otsinud ajaloolased, arheoloogid ja keeletadlased, on viimaks tänu molekulaargeneetika võimsale arengule saanud senisest täpsemaid vastuseid. Saates esineb Tartu Ülikooli arheogeneetika professor, akadeemik Richard Villems.

inimgeogr
Inimgeograafia. Saatest saab teada, kuidas aitab mobiilpositsioneerimine kaardistada inimeste liikumisharjumusi ning mil moel aitab saadud info linnade planeerijaid ja ka linnaelanikke endid oma elustiili plusside ja miinuste vaagimisel. Pakutakse välja uudseid lahendusi linnasüdamete taaselustamiseks.
Kommentaarid ja intervjuud saates osalenutega.


joogivesi
Joogivesi. Hüdrogeoloogide arvates on Eesti kõige hinnalisem maavara puhas põhjavesi. Saates kõneldakse ohtudest, mis võivad põhjavett reostada ning abinõudest, kuidas seda vältida. Eraldi on vaatluse all joogivee fluorisisaldusega seotud probleemid.
Kommentaarid ja intervjuud saates osalenutega.kliima
Klimatoloogia. Uudiseid orkaanidest ja laastavatest üleujutustest oleme harjunud nägema televiisorist ja tavaliselt on see kõik sündinud kusagil maailma teises otsas. Ent viimastel aastatel on äkilised ilmastikunähtused üllatanud meidki. Mis on ilmaga lahti ja milleks peame olema valmis?
Kommentaarid ja intervjuud saates osalenutega.hiv
HIV. Saade uurib, kuidas edeneb Tartu Ülikooli teadlastel aidsivaktsiini väljatöötamine ning mismoodi HIV-positiivsete rohkus Eestis meie elu-olu paratamatult juba lähiaastail mõjutama hakkab ja missugused on võimalused see laine siiski üle elada.
Kommentaarid ja intervjuud saates osalenutega.

Sarja tootis OÜ Haridusmeedia. Saadete valmimist toetasid Euroopa Liidu Tõukefondid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahendusel.

Darwini 200. sünniaastapäevale pühendatud konverents "Elurikkus ja evolutsioon" 12.02.2009

Konverents „Loodusteaduslik haridus ja jätkusuutlik areng Eestis” 10.03.2007
Ülle Kikas: "Kümme aasta GLOBE programmi Eestis"
Andres Tarand: "Loodusteadusliku hariduse roll ja perspektiivid Europarlamendist vaadatuna"
J. Holbrook: "Loodusteadusliku hariduse loomus"
Jaak Kikas: "Suured looduteaduslikud avastused. Viimased 10 aastat."


Seminar "Eesti energiapoliitika valikud" 11.04.2006
Sissejuhatavad ettekanded:
 • Euroopa Liidu energeetikapoliitika ja Eesti valikud Euroopa Parlamendi liige Andres Tarand
 • Milline võiks olla Eestile kasulik energeetikapoliitika?Akadeemik Anto Raukas
Modereerib TÜ professor Tõnu Oja
Henn Käämbre loeng "Albert Einstein kui leiutaja ja eksperimentaator" 09.12.2005
Akadeemik Peeter Saari loeng "Füüsika ja turvalisus" 12.05.2005
Akadeemik Jaan Einasto loeng "Maailma ehitusest" 24.03.2005
Professor Raivo Mänd. Seminar Elu silmad "Partner meie silmade läbi: sugulisi ja sotsiaalseid valikuid". 09.12.2003

Õpilaste teaduslik ühing

Õpilaste Teaduslik Ühing on ühenduslüli andekate ja uudishimulike noorte ning teadlaste vahel. ÕTÜ leiab Sulle teadlasest juhendaja, kelle toel ja suunamisel saad ise uurida Sind huvitavat ainevaldkonda ning leiad oma küsimustele vastused. See on võimalus tegevteadlastest juhendajate käe all teha tutvust akadeemilise maailmaga ning süveneda teadusliku uurimistöö võimalustesse Sind paeluval erialal. Samuti on ÕTÜ klubi, kus sarnaste huvidega noored kohtuda saavad.


LOTE ei saa tagada, et soov ühte või teist teadlast esinemas näha alati õnnestub. Teaduskonnal ei ole võimalust ega soovi oma töötajaid sundida. Teaduskond pakub meelsasti vahendust ja vihjeid. Muu on osapoolte vaheline koostöö.